Etter drøyt 3 år er det på tide å si farvel til de midlertidige seksjonene. De siste par dagene har gått med til demontering av kabling og skinnegang, samt rydding og nedpakking av alt annet som har blitt liggende igjen oppå anlegget etter hvert som tiden har gått.

Siden seksjonene helt fra starten av var ment som en midlertidig løsning er ingenting limt, kun skrudd sammen, og en elektrisk skrutrekker med T10- og T20-bits samt en tapetkniv for å kutte korkunderlaget der det krysser plateskjøter er alt som skal til:

Enkel demontering av de midlertidige seksjonene.
Etter hvert som seksjonene demonteres blir alt av festemateriell sortert og lagt i plastbakker for fremtidig gjenbruk, og alle finerplatene er også like fine (bortsett fra skruehullene) og kan brukes om igjen. Det eneste som må kastes er korkunderlaget som ble festet med fugemasse, og som sitter litt for godt til å kunne fjernes på en enkel måte uten å bli ødelagt:
Sortering av festemateriellet for senere gjenbruk.
Jeg må innrømme at det er litt antiklimaks å demontere alle seksjonene, men samtidig velger jeg å se på det som blanke ark og en ny start. Det er mange nye og spennende muligheter som venter!
Til toppen