I februar 2010 begynte jeg på byggingen av mitt første seksjonsbaserte anlegg; et punkt-til-punkt hylleanlegg i en liten bod på 2 x 3 meter med døra plassert på den ene kortveggen. 3 seksjoner langs den ene langveggen skulle utgjøre en liten endestasjon med svingskive, diverse industrispor og tilknytning til jernbaneferge, og de andre seksjonene skulle gå langs veggene rundt rommet og ende i en skyggestasjon på motsatt vegg.

Seksjonene til endestasjonen ble bygget, men sommeren 2011 ble det huskjøp og flytting, og dermed forsvant hele grunnlaget for de opprinnelige planene.

Poenget med et seksjons-/modulbasert anlegg er jo at det skal kunne demonteres og flyttes, så jeg la mye vekt på at seksjonene skulle veie lite og være enkle å håndtere, og jeg hentet mye inspirasjon fra diverse artikler av Iain Rice. De gamle seksjonene ble etter hvert innlemmet i planleggingen av et litt større anlegg i det nye huset, og de skal få nytt liv som en del av det anlegget jeg nå er i gang med.

Jeg starter byggebloggen av den nye Hjemstadbanen med et lite tilbakeblikk og den opprinnelige sporplanen, samt noen bilder fra byggingen av seksjonene:

Opprinnelig sporplan

Seksjon 1 under bygging

Seksjon 1 i drift, landskap gjenstår

Seksjon 2 under bygging

Seksjon 2 i drift, landskap gjenstår

Seksjon 3 under bygging

Seksjon 3 i drift, landskap gjenstår

Til toppen