FREMO er en forkortelse for "FReundeskreis Europäischer MOdellbahner", grovt oversatt til Venneforeningen for europeiske modelljernbanebyggere. Som navnet tilsier er dette en opprinnelig tysk forening, stiftet i 1981, og som senere har utvidet seg til å omfatte mange land og nesten to tusen medlemmer.

Tanken bak FREMO er å samles for å kjøre trafikkspill på store MJ-anlegg, og disse anleggene er bygget opp av mange mindre moduler som medlemmene selv bygger og eier. For å få til dette er det vedtatt en felles modulstandard, og i denne standarden (eller normen, om man vil) er det definert blant annet hvordan grensesnittet skal være, hvordan elektriske koblinger mellom modulene skal foregå og hvilket strømsystem som skal brukes, slik at ulike moduler passer sammen uten problemer.

For mer informasjon, klikk på linkene under:

FREMO Norge

FREMO internasjonalt

Til toppen